Rekrutacja

Technik realizacji dźwięku

Technik informatyk


Rozpoczynamy rekrutację na kierunek Technik realizacji dźwięku i Technik informatyk w trybie zaocznym (zajęcia co dwa tygodnie)
Rekrutacja trwa do 30 sierpnia 2017 r. Zajęcia rozpoczną się na początku września 2017 r.

Kandydat na kierunek technik realizacji dźwięku powinien posiadać wykształcenie średnie, zainteresowanie w dziedzinie montażu i postprodukcji dźwiękowej oraz predyspozycje muzyczne.
Liczba miejsc na wszystkich kierunkach jest ograniczona.

Od kandydatów wymagane są:

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • Trzy zdjęcia (do legitymacji i dyplomu)
  • Wypełniony formularz zgłoszeniowy
  • Wpisowe w wysokości 400 zł.

Koszt nauki:

  • 3000 zł / semestr (możliwość rozłożenia na 2 raty po 1500 zł lub 6 rat po 500 zł miesięcznie)

Numer konta:

Policealna Szkoła Technik Audiowizualnych NUWAVE
Gdańsk 80-506
ul. Chodkiewicza 13A

50 1600 1462 1841 2252 3000 0001

Dokumenty należy złożyć w naszym sekretariacie na ulicy Chodkiewicza 13A (okrągły parterowy budynek) najpóźniej do 1 września 2017 r.

Więcej informacji na temat kierunków w zakładce Informacje o kierunkach.

Formularz rekrutacyjny:

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie przez Policealną Szkołę Technik Audiowizualnych NUWAVE
moich danych osobowych, wymienionych powyżej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz.883) i przysługuje mi prawo wglądu i zmiany do zgromadzonych danych.