Technik realizacji dźwięku

 Jest to kierunek skierowany przede wszystkim do osób, które pasjonują się muzyką, interesuje ich sposób powstawania dźwięków oraz zjawiska akustyczne, które im towarzyszą. Produkują muzykę lub chcieliby pracować przy realizacjach studyjnych lub koncertach na żywo.

 Nauka trwa dwa lata (4 semestry). W trakcie nauki słuchacze zdobywają dwie kwalifikacje:
ST.04 - Montaż nagrań dzwiękowych
ST.05 - Realizacja nagrań studyjnych
 Pierwszy rok to wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z realizacją dźwięku oraz nauka oprogramowania Pro Tools, który stanowi standard każdego profesjonalnego studia nagraniowego na świecie. Uczymy się poprawnej edycji ścieżek dźwiękowych oraz podstaw miksu i masteringu.
 Na drugim roku skupiamy się głównie na technikach mikrofonowych poszczególnych instrumentów, bazując na lokalnych zespołach muzycznych lub wykorzystując talent naszych uczniów. Poznajemy aspekty realizacji muzycznej w warunkach studyjnych jak i live. Szczegółowo zajmujemy się postprodukcją nagranego materiału według obowiązujących standardów i doświadczenia naszych realizatorów.


W skrócie:

Czas trwania nauki - 2 lata (4 semestry)
Koszt nauki - 3000 zł za semestr (możliwość podzielenia kwoty na raty)

Formularz rekrutacyjny:

Skontaktuj się z nami

Liczba miejsc na kierunku jest ograniczona. Kandydat do szkoły powinien posiadać wykształcenie średnie, podstawową wiedzę z zakresu montażu i postprodukcji dźwiękowej oraz predyspozycje muzyczne.


Od kandydatów wymagane są:

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • Trzy zdjęcia
  • Wypełniony formularz rekrutacyjny
  • Wpisowe w wysokości 400 zł (jednorazowa opłata bezzwrotna)

Wszelkich informacji udzielamy pod numerami:
58 305 46 17 - sekretariat, informacje o procesie rekrutacji, płatności i terminach.
502 107 162 - informacje na temat procesu kształcenia, szczegółowe informacje na temat kierunku.

Oraz pod adresem email: kontakt@nuwave.pl

Wysłanie formularza nie gwarantuje przyjęcia na wybrany kierunek.