Kursy

INSTRUMENTY KLAWISZOWE W MUZYCE ROCKOWEJ

AUTORSKIE WARSZTATY UZNANEGO MUZYKA I KOMPOZYTORA WOJTKA HORNEGO
KLAWISZOWCA ZESPOŁÓW O.N.A., PATRYCJI MARKOWSKIEJ ORAZ KOMBII

Warsztaty są przeznaczone dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu teorii muzyki, obsługi programów do edycji dźwięku oraz umiejętności gry na instrumentach.

Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z teorią zastosowania instrumentów klawiszowych w muzyce rockowej, a także wziąć czynny udział w części praktycznej.


CZAS TRWANIA: 2 dni po 8 godzin

TERMIN:  25-26.02.2016

KOSZT: 400 zł

ZAPISY: kontakt@nuwave.pl, tel. 502 355 466


PROGRAM:

DZIEŃ PIERWSZY

Wprowadzenie:

krótki życiorys, opis twórczości Prowadzącego, przedstawienie idei oraz programu warsztatów,
zapoznanie się z Uczestnikami,
opis sprzętu i programów, na których będą się odbywać warsztaty
PRZERWA KAWOWA (kawa, herbata, ciastka)

Część teoretyczna:

ogólne omówienie budowy utworu - wstęp, rozwinięcie, zakończenie jako spójnej formy
zastosowanie instrumentarium elektronicznego jako uzupełnienia całości opowiadającej muzyczną historię
wpływ zastosowanego instrumentarium oraz zabiegów aranżacyjnych na dynamikę oraz odbiór emocjonalny
PRZERWA NA LUNCH

Część praktyczna:

prezentacja gotowego utworu skomponowanego przez Prowadzącego, wstępnie pozbawionego partii instrumentów klawiszowych
przykładowe zastosowanie instrumentów klawiszowych przez Prowadzącego w omawianym utworze w czasie rzeczywistym przy czynnym udziale Uczestników
omówienie zarejestrowanego materiału w kontekście zagadnień, które pojawią się w trakcie pracy
zadanie domowe - samodzielne przygotowanie przez uczestników partii instrumentów klawiszowych do omawianego utworu, co będzie materiałem do pracy podczas drugiego dnia warsztatów (wg wytycznych Prowadzącego co do formatu plików itp.)


DZIEŃ DRUGI


Sprawdzenie prac domowych:

prezentacja przygotowanych przez Uczestników utworów

PRZERWA KAWOWA


Część teoretyczna:


Omówienie właściwych zasad aranżacji oraz zastosowania instrumentów klawiszowych na przykładzie wszystkich propozycji przygotowanych przez Uczestników pod kątem:
stylizacji oraz charakteru kompozycji
podkreślenia dynamiki w ujęciu muzycznym oraz aranżacyjnym
właściwego doboru oraz współbrzmienia instrumentów
zabiegów wpływających na emocje odbiorcy
LUNCH

Część praktyczna:

wybór przez Uczestników najciekawiej przygotowanej propozycji oraz jej rearanżacja przez Prowadzącego przy czynnym udziale Uczestników
omówienie zarejestrowanego materiału w kontekście zagadnień, które pojawią się w trakcie pracy
podsumowanie warsztatów, otwarta dyskusja